Cyclone Entertainment

1-28 Kandajinbocho

Wi-Fi: mobilepoint

Starbucks

Tokyo Higashi-Shimbashi Minato-ku 1-8-2 Caretta Shiodome (partition number B41)

Wi-Fi: 0000docomo

Okinawa Izakaya Kachashi Ikebukuro

Tokyo Nishi-Ikebukuro Toshima-ku 3-30-10 Suyama building B1F

Wi-Fi: 0000docomo

The Back Hanten

Tokyo Higashi Kurume Honmachi 1-1-28 Shuhokaku Building 1F

Wi-Fi: 0000docomo

Chaya Momotaro Sushi Ikebukuro East Exit Store

Tokyo Higashi-Ikebukuro Toshima-ku 1-42-8 Ikebukuro first in 1F

Wi-Fi: 0000docomo

Ikebukuro Batting Center

Tokyo Higashi-Ikebukuro Toshima-ku 1-30-1 Ikebukuro Sport roof

Wi-Fi: 0000docomo

Kurume Seiko Co. Ltd.

Tokyo Higashi Kurume City Shinkawa-cho 2-4-32

Wi-Fi: 0000docomo

Ikebukuro Gigo

Tokyo Higashi-Ikebukuro Toshima-ku 1-21-1

Wi-Fi: 0000docomo